13.12.2019
Zdrojem pro užitkové využití vody v budově a s tím související úspora vody pitné je kromě vody dešťové i voda odpadní splašková.

Proces úpravy pro její zpětné využití je však technologicky náročnější než u vody dešťové.

Termínem...

12.12.2019 Stále se zmenšující vodní zásoby, problematické jímání a úprava vody na kvalitu danou hygienickými předpisy nás vedou k přehodnocení situace s jejím...
09.12.2019 Vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu bylo v roce 2017 (poslední dostupné statistiky ČSÚ) zásobováno 94,7 % obyvatel České republiky.