28.04.2017
Následující text navazuje na článek Zřizování malých otvorů v nosných stěnách a betonových příčkách, jemuž jsme se věnovali v minulém dílu našeho...

Stropy

Velkými otvory se rozumí takové, které mají půdorysný rozměr větší než 300 mm. ...

27.04.2017 Původní řešení střešních plášťů panelových soustav lze klasifikovat jako nevyhovující z hlediska současných požadavků tepelné ochrany a energetické...
26.04.2017 Od pondělí 24. 4. 2017 je možné posílat přihlášky do soutěže Architekt obci 2017.