16.03.2018
Rozúčtování a vyúčtování nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (služby) jsou na sebe navazující procesy.

Nejprve je určen podíl příjemce služeb na celkových nákladech služeb v rámci bytového domu a...

15.03.2018 Měření spotřeby energií a médií je vstupním předpokladem pro energetický management v podmínkách bytových domů.
14.03.2018 V obecních bytech pokračuje instalace detektorů oxidu uhelnatého a požárních hlásičů nakoupených z ostravského rozpočtu za zhruba 2,2 milionů korun.